Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospoodarowania przestrzennego gminy Miedźna
Mapa opracowana na podstawie rysunku studium na potrzeby konsultacji. Przezentowane dane są przybliżone. Mają na celu umożliwienie zapoznanie się z treścią ustaleń w łatwiejszy sposób. Wersja mapy z 24.08.2021 r.
Skip to content