Zgłoś uwagę

Poprzez formularz każdy zainteresowany (mieszkańcy, użytkownicy, pomioty gospodarcze i instytucje) może zgłaszać uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Aby to zrobić wystarczy wypełnić poniższy formularz, który zostanie przesłany bezpośrednio do jednostki odpowiadającej za konsultacje społeczne i przekazany projektantowi. Można też skorzystać z formularzy do pobrania. Później wystarczy dostarczyć je fizycznie do Urzędu Gminy Miedźna bądź przesłać z prywatnej skrzynki mailowej na adres studium@miedzna.pl.

Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna

  Dane zgłaszającego

  Wniosek dotyczy

  Treść oraz uzasadnienie

  Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na stronie Urzędu.
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

  Skip to content