STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINA MIEDŹNA

O STUDIUM

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – opracowywany jest przez prezydenta, burmistrza lub wójta szczegółowo określa warunki i zasady sytuowania zabudowy i sieci infrastruktury technicznej. Jest sporządzany w wersji graficznej (mapa) oraz tekstowej. Informacje, które zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego prezentuje rysunek obok.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – opracowywany jest przez prezydenta, burmistrza lub wójta szczegółowo określa warunki i zasady sytuowania zabudowy i sieci infrastruktury technicznej. Jest sporządzany w wersji graficznej (mapa) oraz tekstowej. Informacje, które zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego prezentuje rysunek obok.

Proces

Konsultacje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są narzucone ustawowo, poprzez zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy przyjęty model jest właściwy? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zależy to od wielu uwarunkowań, np. czy teren opracowania jest zamieszkały czy też nie, ile osób go zamieszkuje, jakie funkcje będą na nim przeważać (przemysłowa, usługowa, mieszkaniowa), jak duża jest powierzchnia takiego opracowania. Niestety ustawa nie może być tak elastyczna, dlatego wskazuje minimalne wymagania, a to od miast czy gmin zależy, czy będą w stanie dostosować się do sytuacji.

W przypadku Gminy Miedźna proces konsultacji społecznych został rozszerzony tak, aby dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych i uzyskać jak najwięcej opinii w ramach projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

Jak wygląda taki proces w podstawowych wymaganiach ustawowych w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna prezentuje poniższy schemat.

schemat procesu tworzenia studium

złóż wniosek


Aby w pełni zaangażować się w proces tworzenia Studium wypełnij prosty formularz

POBIERZ WYPEŁNIJ ONLINE

zgłoś uwagę


Aby w pełni zaangażować się w proces tworzenia Studium wypełnij prosty formularz

POBIERZ WYPEŁNIJ ONLINE
Strona przygotowana w ramach procesu tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna oraz realizacji projektu "Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
logotypy unii europejskiej
Skip to content